Digital marketingSEM

Vad är SEM?

By May 24, 2019 June 3rd, 2019 No Comments

Vad är SEM?

SEM – Search Engine Marketing

Sökmotormarknadsföring gör ditt företag synligare i sökmotorer som Google, Yahoo! och Bing. SEM driver trafik till din hemsida på ett väldigt kostnadseffektivt sätt – du betalar bara när någon klickar på din annons. Du kan exempelvis annonsera med text i sökträfflistorna eller med bildannonser på hemsidor i sökmotorernas partnernätverk över hela världen. Du väljer själv vilka sökord som ska trigga din annons.

Hur funkar SEM?

Annonssystemet baseras delvis på cookies (kakor) och delvis på nyckelord som bestäms av annonsörerna. Google, Yahoo! och Bing använder sedan dessa parametrar för att placera dina annonser i sökträfflistorna eller på andra hemsidor som dina intressenter besöker. Som annonsör betalar du enbart när någon klickar på din annons, en betalningsmodell som kallas PPC, pay-per-click.

Vem kan använda SEM?

Såväl små som stora företag kan använda SEM-annonser för att utöka sin verksamhet. Annonserna kan styras så de visas lokalt, nationellt eller internationellt – helt efter dina önskemål.

Annonsdistribution

Annonser kan placeras lokalt, nationellt eller internationellt.

Annonsformat

Alla format har egna fördelar:

Text
Textannonser skapas snabbt och enkelt och når kunden när den söker på Google eller andra sökmotorer.

Bild
Bildannonser presenterar produkter eller tjänster visuellt och visas på hemsidor i Googles partnernätverk.

App-marknadsföring
Applikationsannonser skickar kunden till en App-butik för att ladda hem appen, eller inkluderar en direktlänk till appen inuti butiken.

Video
Ger kunden en totalupplevelse. Når kunden på hemsidor i Googles partnernätverk.

Shopping
Shoppingannonser når personer som undersöker var de ska handla snarare än de som söker efter en specifik produkt.

Fler artiklar om SEM

SEM Checklista

| Digital marketing, SEM | No Comments
SEM Checklista Vi har tagit fram en checklista som hjälper dig att…

SEM – kostnader

| Digital marketing, SEM | No Comments
SEM – kostnader Det finns tre huvudfaktorer som påverkar kostnaden för en…

Vad är SEM?

| Digital marketing, SEM | No Comments
Vad är SEM? SEM – Search Engine Marketing Sökmotormarknadsföring gör ditt företag…